Golfpark Hitland

Golfpark Hitland

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de golfmarkt had het management van Golfbaan Hitland behoefte aan praktische handvatten voor de invulling van het marketingbeleid. Aan de hand van door de klant verstrekte rapportages en diverse bestaande marktonderzoeken maakten wij een analyse van de situatie waarin de baan zich bevond en de kansen en bedreigingen die diverse externe factoren met zich meebrachten.

Geen dik strategisch marketingplan, maar een aantal concrete aanbevelingen op het gebied van de positionering van de baan, de meest kansrijke doelgroepen en het te voeren beleid om nieuwe klanten aan te trekken en meer rendement uit het bestaande krantenbestand te halen.

Vanuit het vertrekpunt “Als wij meer voor de golfer betekenen, betekent de golfer ook meer voor ons” maakte Hitland een aantal belangrijke keuzes, waarmee een vernieuwende positionering ten opzichte van andere golfbanen in de regio werd ingenomen.

Uiteindelijk ontstond hieruit “Golfpark Hitland”, een samenwerkingsverband tussen golfbaan, golfschool, golfclub, shop en horeca. Hieraan werd een online community gekoppeld met de naam “Mijn Golfpark Hitland” en inmiddels heeft Hitland hierin naast de traditionele vereniging ruim 1200 golfers aan zich weten te binden.