Flow Play
Flow Play
Flow Play

Flow Play

Er is de afgelopen jaren vanuit de USGA, en recent ook vanuit de R&A, veel aandacht besteed aan het tempo op de golfbaan. Al deze inspanning heeft ten doel het imago van de golfsport te doen verbeteren, maar ook bezettingsgraden van golfbanen te verbeteren.

Als Golflink hebben we onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken wat betreft dit onderwerp. Dat is niet helemaal toevallig. In het jaar 2016 is er een praktische revolutie op het gebied van datatransport via het zgn. Long Range (LoRa) netwerk en toepassing van Internet of Things en Beacons.

Inmiddels zijn we een eerste pilot op een golfbaan gestart om deze technieken toe te passen. Dat begint met monitoring, want men zegt niet voor niets: “meten is weten”. Met de verkregen data wordt vervolgens gezocht naar optimalisatie van intervaltijden, onderhoudsbeleid en speelkwaliteit. Ook kan met concrete data meer gerichte actie naar spelers worden ondernomen.

Dit alles met als doel de belevingswaarde van de spelers te vergroten. Want golfers willen graag zonder oponthoud spelen en zien de ‘flow’ in de baan als een belangrijke kwaliteitsfactor.