Prijsstelling

Prijsstelling

De laatste tijd is er door de overkoepelende golforganisaties meerdere malen aandacht aan het onderwerp “prijsstelling” gegeven. Maar dat was vrij algemeen en summier. Op een bepaalde manier is het toverwoord in deze “differentiatie” geworden. Daar valt veel van te zeggen en er is ook al de nodige good practice.

Prijsstelling hangt direct samen met de vraag hoe de markt benaderd moet worden. Daarbij spelen onder andere moderne betaalmethoden en social media een steeds grotere rol. De stand van zaken is per golfbaan op dit moment zeer verschillend. Alleen al vanuit die invalshoek is het belangrijk andere mogelijkheden en ideeën te beschouwen.

Voor dit doel hebben wij een aantal modellen ontwikkeld waarmee de variatie van fundamenteel verschillende prijsstellingen kan worden doorgerekend.