Wat komt er op de NGF agenda de komende twee jaar?

De ALV van de NGF zit er al weer een tijdje op. Weinig nieuws aan het front. De huidige President heeft zijn vervroegde aftreden aangekondigd en de marktman uit het bestuur, de heer Levi, liet een onderzoek presenteren over de nieuwe aanpak van golfproducten. Kennelijk was dat onderzoek bedacht voor de golfclubs die een baan in eigen beheer en exploitatie hebben. In ieder geval kostte het wat moeite om de heer Levi uitgelegd te krijgen dat er van de 370.000 geregistreerde golfers er ca 280.000 niet de voorkeur hebben om zich aan een golfclub vast op een golfbaan te binden, laat staan dan nog mede-eigenaar van een golfbaan te willen zijn.

Het leek er op dat de heer Levi pas overstag ging toen ook de onderzoekers zich vertwijfeld begonnen af te vragen, wat ze nu eigenlijk gingen onderzoeken. Was er ook nog de vraag aan de eventueel deelnemende golfclubs aan het onderzoek, daarvoor bij het kruisje een formulier te tekenen en 2500 euro uit de clubkas over te maken naar de onderzoekers. Met zo’n beperkte scope kun je je afvragen waarom de NGF dit soort onderzoek moet gaan bekostigen. Alles bij elkaar was het verhaal van Levi weinig inspirerend en het is afwachten of er een aantal van 100 golfclubs gaan meedoen aan dit onderzoek.

De aanpak van dit onderzoek kwalificeer ik als een beetje knullig. Zeker als je bedenkt dat de NGF met ondersteuning van deze onderzoekers een soort adviesrol wil invullen wat betreft de exploitatie en daarmee de continuïteit van golfbanen. Niet voor niets heeft de directeur van de NGF in dat verband uitgebreide verhalen laten opschrijven over rekeninggolfen en de heer “Van Veelen”, bekend op de baan als de te veel golfer (Golf.nl, maart 2019). Je moet immers de geesten rijp maken voor het revolutionaire, maar zeer noodzakelijke, geluid om spelers die structureel te weinig betalen voor hun rondje golf, aan te pakken. Wie waren ook alweer de profiteurs?

Behalve deze insteek die essentieel kan zijn voor het verbeteren van het imago van golf, was er ook de impliciete aankondiging van het nieuw te formuleren beleidsplan 2020-2024. De echte vraag dit keer zal daarbij weer worden, wie of wat stellen we centraal. De (klassieke) golfclub of de golfer. Het wordt voor de huidige directeur NGF, die nu 10 jaar de scepter zwaait, best een uitdaging. Zeker als we ons realiseren dat de afgelopen 10 jaar we alleen maar verder zijn afgedwaald van een bestendige ontwikkeling van golf in Nederland.

Aantal rondjes en dus de bezettingsgraad van banen is gedaald. Golf heeft structurele imagoschade opgelopen door feitelijke uitsluiting van golfers en pure discriminatie van niet-baangebonden golfers op een aantal golfbanen. Kortom, deze directeur lukt het maar niet om golf in Nederland over de eigen schaduw te tillen. Dat zien we ook nu een aantal essentiële kaderfunctionarissen, sommigen na 20 jaar, de NGF gaan verlaten.

Neemt niet weg dat wij ondanks het feit dat ook bij ons het vertrouwen in de NGF, als institutie, is gedaald, we ons voor beide onderwerpen zullen inzetten. Dat kan via meedenken en de nodige suggesties, alhoewel  daarvoor de afgelopen 10 jaar weinig ruimte is geboden, waardoor de kans om rechtstreeks bij te dragen niet groot is. Maar het kan ook in meer reactieve zin voor zover de NGF de leden uitnodigt te reageren. Dat hebben we, ongeveer als enige binnen de ALV, altijd gedaan. Dus dat houden we vol.

Keep swinging,
Wim Rijkaart van Cappellen

About the Author