Sportparticipatie

Sportparticipatie

Het is een bekend fenomeen, het zogenaamde “balgevoel”, waaraan wordt gerefereerd wanneer een balsporter een zijstap doet in één van de andere balsporten en een goed resultaat of een goede prestatie neerzet. Wij zien het bijvoorbeeld bij voetballers die tijdens en na een succesvolle voetbalcarrière op de golfbaan ook fantastisch presteren en een zeer lage handicap bereiken. Dus het “balgevoel” is niet alleen een uitdrukking maar is een bijna wetenschappelijk bewezen fenomeen.

Een sportclub functioneert als een sociaal centrum waar men vanaf de pupillen samen met de leeftijdgenoten een teamsport uitoefent en samen door de jaren heen een hechte band smeedt voor de rest van het leven. Maar op een bepaalde leeftijd, of bij blessures, is het uitoefenen van sommige sporten niet meer haalbaar en verdwijnt het “sportnetwerk” in de meeste gevallen. De vriendenclub valt uit elkaar en de sportclub verliest zijn leden omdat de reden om naar het sportpark te gaan er niet meer is.

Stel dat de sportclub ervoor kan zorgen dat de leden tijdens en na het uitoefenen van hun sport, ongeacht hun leeftijd en fysieke situatie, toch met elkaar in een sportief verband kunnen doorgaan. Zij blijven dan lid van de sportclub, samen met hun vrienden. Voor de sporters zou dit goed zijn en voor de sportclub zal dit ook positief uitpakken.

Het concept dat Golflink voor sportclubs organiseert, is gebaseerd op het idee om sportclubs te ondersteunen door, parallel met hun huidige sport, ook een sectie met golf op te starten en golf aan te bieden als een laagdrempelige sport aan hun leden. Doordat de club zelf de nieuwe golfclub in handen heeft ontstaat er geen situatie van “kannibalisme” tussen de sporten binnen de club, maar juist een grotere variatie aan  sportieve mogelijkheden.

Dit project hebben we in samenspraak met de NOC/NSF en diverse lokale sportorganisaties opgezet. Inmiddels zijn de eerste pilots in de omgeving Rotterdam gestart met een hockey- en een voetbalclub.

Flow Play

Flow Play

Er is de afgelopen jaren vanuit de USGA, en recent ook vanuit de R&A, veel aandacht besteed aan het tempo op de golfbaan. Al deze inspanning heeft ten doel het imago van de golfsport te doen verbeteren, maar ook bezettingsgraden van golfbanen te verbeteren.

Als Golflink hebben we onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken wat betreft dit onderwerp. Dat is niet helemaal toevallig. In het jaar 2016 is er een praktische revolutie op het gebied van datatransport via het zgn. Long Range (LoRa) netwerk en toepassing van Internet of Things en Beacons.

Inmiddels zijn we een eerste pilot op een golfbaan gestart om deze technieken toe te passen. Dat begint met monitoring, want men zegt niet voor niets: “meten is weten”. Met de verkregen data wordt vervolgens gezocht naar optimalisatie van intervaltijden, onderhoudsbeleid en speelkwaliteit. Ook kan met concrete data meer gerichte actie naar spelers worden ondernomen.

Dit alles met als doel de belevingswaarde van de spelers te vergroten. Want golfers willen graag zonder oponthoud spelen en zien de ‘flow’ in de baan als een belangrijke kwaliteitsfactor.

 

Prijsstelling

Prijsstelling

De laatste tijd is er door de overkoepelende golforganisaties meerdere malen aandacht aan het onderwerp “prijsstelling” gegeven. Maar dat was vrij algemeen en summier. Op een bepaalde manier is het toverwoord in deze “differentiatie” geworden. Daar valt veel van te zeggen en er is ook al de nodige good practice.

Prijsstelling hangt direct samen met de vraag hoe de markt benaderd moet worden. Daarbij spelen onder andere moderne betaalmethoden en social media een steeds grotere rol. De stand van zaken is per golfbaan op dit moment zeer verschillend. Alleen al vanuit die invalshoek is het belangrijk andere mogelijkheden en ideeën te beschouwen.

Voor dit doel hebben wij een aantal modellen ontwikkeld waarmee de variatie van fundamenteel verschillende prijsstellingen kan worden doorgerekend.